top of page

Det er feil på varen, hvordan reklamerer jeg?

Du bør..

Du bør gi skriftlig beskjed til oss/Laviniabay straks mangelen blir oppdaget og helst innen 2 måneder etter mottatt vare, og ikke senere enn 2 år.

 

Hvilke betingelser gjelder ved reklamasjon?

Dersom det returneres en vare grunnet en mangel ved varen hvor Laviniabay er å bebreide etter mangels beføyelsene jf. Forbrukerkjøpsloven eller Kjøpsloven, vil returen være kostnadsfri for deg/kunden. Dersom reklamasjonen ikke blir godtatt av Laviniabay, vil du/kunden måtte betale for transport og retur. Du som kjøper må sørge for forsvarlig pakking av varen og at varen er tilgjengelig på avtalt henteadresse til avtalt tid. Du/kjøper har ansvaret for varen frem til den ankommer vår adresse. Er verdien av varen vesentlig forringet av grunner du som kjøper er ansvarlig for, vil vi helt eller delvis avkorte beløpet.

 

Følg følgende fremgangsmåte for å reklamere:

1. Send oss en e-post til post@laviniabay.no med en beskrivelse av hvilke mangler varen har så raskt som mulig etter at du oppdager mangelen.  Pass på å påfør ordrenummer slik at vi får identifisert kjøpet og varen.

 

2. Vi vil behandle reklamasjonen så raskt som mulig og senest innen 7 virkedager etter mottatt reklamasjon.

 

3. Du vil så bli kontaktet av en av våre medarbeidere og hvis reklamasjonen din er berettiget vil du kunne velge mellom ett av følgende alternativer (nærmere beskrevet i våre salgsvilkår og betingelser):

1) retting, vi tar tilbake varen og reparer den for deg kostnadsfritt.

2) omlevering, vi tar tilbake varen og du får ny vare. Tid for å produsere og transportere den må da påberegnes.

3) prisavslag.

4) heving av kjøpet. Du leverer varen tilbake og vi betaler tilbake din kjøpesum.

 

Dersom det er grunnlag for å heve kjøpet eller prisavslag vil kjøpesum eller prisavslaget tilbakebetales kjøper straks og ikke senere enn 14 dager etter at kjøper kan dokumentere retur av varen eller selger mottatt varen på avtalt returadresse.

 

Dersom det returneres en vare grunnet en reklamasjonssak hvor Laviniabay er å bebreide etter mangels beføyelsene jf. Forbrukerkjøpsloven/Kjøpsloven, vil returen være kostnadsfri for kjøper. Dersom reklamasjonen ikke blir godtatt av Laviniabay, vil kjøper måtte betale for transport og retur.  Er verdien av varen vesentlig forringet av grunner kjøper er ansvarlig for, vil vi helt eller delvis avkorte beløpet.

For mer informasjon, fremgangsmåte og nærmere detaljer se beskrivelse av våre salgsvilkår og betingseler.

bottom of page