top of page

Ansvarlighet

Vi tror på langsiktighet, gjenbruk og ansvarlig bruk av naturresurser og ønsker at våre møbler skal glede og vare i mange år. Derfor masseproduseres ikke våre møbler og de er laget av råvarer av beste kvalitet. På Sri Lanka er all treverk som benyttes lovlig i møbelindustrien kontrolleres og dyrkes gjennom statlig eide, regulert og driftet teak plantasjer. Vi er opptatt av å sikre bærekraftig og riktig skogforvaltning og støtte FNs Bærekraftsmål 15 som omhandler livet på land. All teak som vi benytter i vår produksjon er godkjent og sertifisert av det lokale tilsynet og leveres av State Timer Corporation Ltd, som er underlagt direktoratet for viltnemda og skogvesenet på Sri Lanka (Ministry of Wildlife and Forest Conservation).

Vi tror på moderasjon og ansvarlighet. Derfor er slagordet vårt Hadcrafted with care. I dette legger vi at vi ikke sløser med materialer,  sår ett nytt tre for hvert møbel som lages, tar godt vare på våre ansatte og stiller krav til våre underleverandører hvor vi ansvarliggjøre de for deres drift. 

Vi er også opptatt at av å utjevne ulikheter slik som FNs bærekraftsmål 10 beskriver. Da må vi være villig til å satse på arbeidskraft i land som ikke er like rike som de vestlige landene. Vi tror på at store ulikheter i verden er negativt for bærekraftig utvikling. Derfor ønsker vi å være med på å bygge opp næringsliv i land som Sri Lanka og sysselsette mennesker som ved å jobbe for oss får et bedre liv. Samtidig er vi med på å, ved å bidra med lønninger og skatteinntekter, utjevne ulikheter og bekjempe fattigdom slik FNs bærekraftsmål 1 beskriver og bidra til anstendig arbeid og økonomisk vekst slik som FNs bærekraftsmål 8 beskriver i tillegg til ansvarlig forbruk og produksjon slik som FNs bækrekraftsmål 12 beskriver.

Vi støtter også likestilling og tror på bedre vekst og velstand dersom flere kvinner får være yrkesaktive og også innta posisjoner som beslutningstakere. Derfor er vår produksjonsansvarlig på Sri Lanka en kvinne, som gjør en fantastisk jobb for oss. Det er gøy å se henne utvikle seg og vokse inn i sin rolle. Vi kan bekrefte at det ikke har vært helt enkelt og knirkefritt, men vi tror på at vi må starte ett sted for å bidra til endring. På denne måten og valg vi tar er vi med på å støtte FNs bærekrafts mål 5 som gjelder likestilling mellom kjønnene.

FNs bærekraftsmål.PNG
sustainable privaider.PNG
bottom of page