top of page

Bærekraft hos oss

sustainable privaider.PNG
FNs bærekraftsmål.PNG

Vi tror på langsiktighet, gjenbruk og ansvarlig bruk av naturresurser og ønsker at våre møbler skal glede og vare i mange år. Derfor masseproduseres vi ikke og våre møbler er laget av råvarer av beste kvalitet. All treverk som benyttes lovlig i møbelindustrien kontrolleres og dyrkes gjennom statlig eide, regulert og driftet teak plantasjer. Vi er opptatt av å sikre bærekraftig og riktig skogforvaltning og støtte FNs Bærekraftsmål 15 (b og 2) som omhandler bærekraftig forvaltning av skog. All teak som vi benytter i vår produksjon er godkjent og sertifisert av det lokale tilsynet og leveres av State Timer Corporation Ltd, (STC) som er eid og driftet av direktoratet for viltnemda og skogvesenet på Sri Lanka (Ministry of Wildlife and Forest Conservation).

STC får tømmer levert fra skogavdelingen, som forvalter landets skogplantasjeområder og deres arbeid med felling av trær og utvinning av tømmer. Laviniabay har hatt et godt samarbeid med STC siden 2018. 

Vi tror på moderasjon og ansvarlighet. Derfor er slagordet vårt Hadcrafted with care. I dette legger vi i at vi ikke sløser med materialer,  sår ett nytt tre for hvert møbel som lages, tar godt vare på våre ansatte og stiller krav til våre underleverandører hvor vi ansvarliggjøre de for deres drift. 

Våre møbler er laget av 99,9 % treverk. Dette for at det skal være enkelt å vedlikeholde samt reparere møblene for langvarig bruk. Videre er det derfor også enkelt å gjenvinne møblene på en enkel og holdbar måte. Vi støtter ansvarlig forbruk og produksjon slik som FNs bækrekraftsmål 12 ( a og 6) beskriver bærekraftig forbruk og produksjonsmønstre i utviklingsland og selskaper som rapporterer på dette.

Vi mener klimakrisen er en global krise, som ikke kan løses hvis ikke hele verden er med på å bidra til endring og hvis ikke de store ulikhetene i verden jevnes ut. Derfor er vi også opptatt av å utjevne ulikheter i verden slik som FNs bærekraftsmål 10.3 beskriver om å sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår. Derfor har vi valgt et land med rikelig med naturresurser, god tilgang på arbeidskraft og med ulikheter vi kan være med på å utjevne. Vi besitter lokalkunnskap og innsikt i landets kultur, språk og muligheter. Vårt mål er  å være med på å skape arbeidsplasser, bidra med skatteinntekter og være et godt eksempel på hvordan et ansvarlig og godt drevet selskap kan være. Vi drifter selskapet med hodet og hjertet. Dermed er vi med på å bekjempe fattigdom slik FNs bærekraftsmål 1 (1.1 og 1.5) beskriver og bidra til anstendig arbeid og økonomisk vekst slik som FNs bærekraftsmål 8 (8.2, 8.3, 8.4 og 8.8) beskriver.

Vi støtter også likestilling og tror på bedre vekst og velstand dersom flere kvinner får være yrkesaktive og også innta posisjoner som beslutningstakere. Vi er stolte av at vår leder for produksjon på Sri Lanka er en dyktig kvinne. Vi støtter FNs bærekrafts mål 5 (5.1 og 5.5) som omhandler likestilling mellom kjønnene.

bottom of page