top of page

Jeg angrer på kjøpet mitt og ønsker å returnere varen.

Dersom du er en privatperson, kan du angre ditt kjøp og returnere en vare hvis det ikke har gått mer enn 14 dager siden du mottok varen fra oss.

Kjøper du en vare hos oss som ledd i næring, vil du ikke kunne angre et kjøp og angrerett kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.

 

Hvordan går jeg frem?

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til oss/Laviniabay uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Du som kjøper må dekker alle direkte kostnadene ved å returnere varen.

 

Følg følgende fremgangsmåte ved bruk av angreretten:

  1. Benytt mottatt angrerettskjema eller send oss en e-post til post@laviniabay.no med en beskrivelse av hvilke vare som ønskes returnert ved angrerett innen fristen for angrerett løper ut. Fristen gjelder i 14 dager fra mottatt vare.  Pass på å påfør ordrenummer slik at vi får identifisert kjøpet og varen.

  2. Vi vil behandle henvendelsen så raskt som mulig og senest innen 7 virkedager etter mottatt e-post. Vi vil sende deg en bekreftelse på at melding om angrerett er mottatt.

  3. Du vil så bli kontaktet av en av våre medarbeidere for å avtale retur.  Kostnader forbundet med pakking og retur må dekkes av kjøper.

  4. Du/kjøper må sørge for forsvarlig pakking av varen(ne), som må gjøres tilgengelig ferdig pakket ved avtalt hentetidspunkt. Merk at transportselskap ikke vil ta imot varer som ikke er forsvarlig pakket. Dersom varen ikke er forsvarlig pakket og/eller tilgjengelig på hentested til avtalt tid vil vi/Laviniabay kunne belaste deg/kjøper for nye kostander forbundet med retur. Varen anses ikke returnert før du/kjøper kan dokumentere levering/sending eller når vi/Laviniabay mottar varen på avtalt returadresse.

  5. Straks og ikke senere enn 14 dager etter at du/kjøper kan dokumentere retur av varen eller selger mottatt varen på avtalt returadresse, vil kjøpesum fratrukket transportkostnadene tilbakebetales kjøper.

 

For mer informasjon, fremgangsmåte og nærmere detaljer se beskrivelse av våre salgsvilkår og betingseler eller ta kontakt med oss på post@laviniabay.no.

bottom of page