top of page

Våre tresorter

All vårt treverk  leveres av State Timer Corporation Ltd, som er et statseid selskap underlagt diretoratet for viltnemda og skogvesenet på Sri Lanka (Ministry of Wildlife and Forest Conservation). Det er de som eier og drifter disse plantasjene på Sri Lanka og all treverk som leveres er forvaltet på en bærekraftg måte godkjent og sertifisert av tilsynet. 

Plantasjene er forvaltet ved å følge lovpålagt praksis for bærekaftig skogbruk iht. internasjonale standarder for skogforvaltning som inkluderer: plantasjeplanlegging, regulert hogst, oppfølging av vekst, bekjempelse av sykdommer og skadedry, replantning, bevaring av biologisk mangfold, lovgivning og regulering. 

Treverk

bottom of page